Asiakastietorekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Huopatehdas Johanna Alho
Johanna Alho
Partalantie 131
42100 JÄMSÄ
puh. 040- 801 7051
johanna.a@hotmail.fi
Y-tunnus 2752457-6

Rekisterin nimi

Huopatehdas J. Alho – asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään Huopatehdas J.Alhon (www.alhonhuopatehdas.fi) verkkokaupan kautta, puhelimitse tai sähköpostitse tilattavien tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle sekä laskutukseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen.
Tietoja käytetään myös Huopatehdas J.Alhon asiakaskirjeen toimittamiseen asiakkaan sähköpostiin, mikäli hän on asiakaskirjeen tilannut.

Rekisterin sisältö

- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Osoite
- Puhelinnumero
- Mahdollinen yrityksen nimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan vain suoraan asiakkaalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu. Pääsy asiakasrekisteriin on suojattu salasanalla.